Khi có đủ dữ liệu

Tình hình d.ị.c.h b.ệ.n.h C.o.v.i.d ở Việt Nam đang diễn biến rất phức tạp.

Sự bùng phát d.ị.c.h lần này thể hiện sự chủ quan và tự mãn trước thành công ban đầu. Do tự mãn nên ban chỉ đạo đã không tiến hành các bước đi như:

  • Thống kê và đưa ra kết luận về khả năng miễn d.ị.c.h của người Việt Nam.
  • Đưa ra lộ trình nghiên cứu đặc tính của con v.i.r.u.s C.o.v.i.d.
  •  Đưa ra các kịch bản l.â.y n.h.i.ễ.m mới và đánh giá tổn thất của từng kịch bản.

Cũng có thể đã có những nghiên cứu như trên mà tôi không được biết. Tuy nhiên, căn cứ vào sự bị động đối phó với tình hình d.ị.c.h b.ệ.n.h thì tôi cho là chưa. Hiện tại thuật toán dập d.ị.c.h vẫn chủ yếu là bao vây khoanh vùng.

Theo như số liệu cập nhật về số người mắc b.ệ.n.h C.o.v.i.d, thì tốc độ l.â.y của đợt mới này nhanh và mạnh hơn đợt trước. Cần phải chờ một thời gian nữa mới có thể nói được về khả năng thành công của việc dập d.ị.c.h.

Khi có đủ dữ liệu tôi sẽ đưa ra dự báo.

Một trong số các việc cần làm ngay là nên nghĩ tới mô hình các modul dạy học khép kín.